Funding

Lubadused Läänemerele

Parim viis Läänemere aitamiseks on vältida toit- ja ohtlike ainete sissevoolu.

Iga tegu loeb, ükskõik kui väike see ka on. Mis on teie lubadus Läänemerele?

Või äkki soovite igapäevaelus rakendada üht Waterchaini kampaania käigus esile toodud keskkonda säästvat tegevust?

Mõned näited lubadustest on saadaval siin: