Funding

Toitained

Fosfor ja lämmastik

Läänemerre sissevoolavate toitainete ja ohtlike ainete ennetamine ja vähendamine on osaliselt määratud kui valgalapiirkonna riikide kohaliku ja rahvusvahelise tasandite poliitiline küsimus. Kuid igaüks meist võib panustada oma igapäevaste valikutega. Veekeskkonda sattuvate toitainete koguseid võib vähendada näiteks kui tarbijate käitumisharjumisi muuta, reovett nõuetekohaselt puhastada ja parandada põllumajanduses kasutatavaid meetodeid.
  • Kas te kasutate fosfaate mittesisaldavaid puhastusvahendeid?
  • Kas teie jäätmekäitlus ja taaskasutus on korras? Kas teil on komposti?
  • Kas teie aias on vaja kasutada väetisi?
  • Kas te saaksite vähem süüa liha ja eelistada kohalikku toitu?
  • Kas reoveed teie suvilas või paadis on nõuetekohaselt töödeldud?

Meie valikud tarbijatena

Mitmeid asju, mida igaüks meist saab teha, et vähendada toitainete hulka Läänemeres, on seotud meie kui tarbija valikutega. Toidu tootmine, st põllumajandus, mis põhjustab toitainete sattumist vette, ei ole vähem oluline sellest, mida me sööme. Liha tootmine on saastavam kui taimetoidu käitlemine ning seega oleks mõistlik vähendada liha tarbimist. Valides kohalikult toodetud toidu, võime vähendada toodete transportimisel tekkivate õhusaaste koguseid. Samuti on väga oluline vähendada toidujäätmete koguseid.


Reovesi

Üks oluline võimalus Läänemere toitainete sissevoolamise vähendamiseks on tagada, et reovesi töödeldakse nõuetekohaselt. Hajuasulate leibkondade reoveepuhastussüsteemid ei ole alati toitainete eemaldamise jaoks piisavalt tõhusad. Samuti on oluline mõelda näiteks sellele, milliseid kemikaale me kasutame oma kodumajapidamistes, kuna need ja neis sisalduvad toitained, jõuavad lõpuks veesüsteemide kaudu merre.


© TUAS, Water Engineering

Põllumajandus

Põllumajandustegevusest Läänemerre sattuvate toitainete koguste vähendamiseks on vajalik parendada kultiveerimis- ja väetamistehnoloogiate väljatöötamist ja kasutuselevõttu. Esmane eesmärk on vältida toitainete ladestumist põldudel. Kui toitained satuvad põldudelt veesüsteemidesse, siis tuleks sulgeda nende väljalasud merre. Näiteks veesüsteeme ümbritsevad märgalad ja erinevad filtrid omastavad toitaineid ning aeglustavad nende väljavoolu. Sellepärast on oluline kaitsta ka märgalasid valgalade läheduses. Lisaks võib toitainete kogust vähendada toitainete ringluse kaudu. Lisateavet leiate jaotisest “Parimad praktikad”.


Kokkuvõtteks võib väita, et valides keskkonnasõbralikud ja kohalikud tooted, ning kasutades põllumajanduses ja reoveepuhastuses parimaid olemasolevaid tehnoloogiaid, võime vähendada toiteainete koormust Läänemerele. Nii võime aeglustada eutrofeerumisest põhjustatud protsesse, mis on Läänemere jaoks kõige teravamad probleemid.