Funding

Ohtlikud ained

Ohtlikud ained

Sünteetilised ühendid (näiteks ftalaadid ja perfluoreeritud ühendid) ei esine keskkonnas looduslikult, mistõttu on vette või pinnasesse sattudes tegu saasteainetega. Veepuhastusjaamadest, kus puuduvad filtrid ohtlike ainete eemaldamiseks, jõuavad saasteained (vee)keskkonda.
Ohtlikeks aineteks on näiteks perfluoreeritud ühendid, ravimid, plastmassid, pestitsiidid ja puhastusvahendid. Mõned ohtlikud ained kuhjuvad toiduahelas ja võivad lõpuks jõuda inimese toidulauale. Autoriõigused Emilia Mäkelä.

Lisaks veepuhastusjaamadele eraldub ohtlikke ühendeid neid aineid kasutavate tehaste ja ettevõtete heitvetest või ka tarbekaupadest: plastiktooted (PVC), mittenakkuvate pindadega kööginõud, suusavahad, leegiaeglustid, elektriseadmed jm. Mõned ohtlikud ained kuhjuvad toiduahelas ja võivad lõpuks jõuda inimese toidulauale.

WaterChain projekt keskendub neljale grupile ohtlikele ühenditele, mille kirjeldused leiate altpoolt. Euroopa Liidus on need ühendid klassifitseeritud kui tõsist ohtu põhjustavad ained:

  • Perfluorinated compounds (PFOA, PFOS) on nii Euroopa Liidu Keskkonnakvaliteedinormi (Environmental Quality Standards – EQS) direktiivis 39/2013/EU kui ka Läänemere tegevuskavas (Baltic Sea Action Plan) prioriteetsete ainetena.
  • Ravimite toimeained on EQS direktiivi 39/2013/EU jälgimisnimekirjas.
  • Ftalaate kasutatakse plastide pehmemaks, painduvamaks ja raskemini murduvamaks muutmisel – loetletud EQS direktiivis 39/2013/EU.
  • EQS direktiivis 39/2013/EU on välja toodud 23 pestitsiidi; kogu nimekiri hõlmab 45 ainet.

Environmental Quality Standards (EQS) Directive 39/2013/EU
Baltic Sea Action Plan priority substances