Funding

Teadlikkuse tõstmine

Teadlikkuse tõstmine

Keskkonnakaitse on ülemaailmne probleem ja igaühe vastutus. See vajab pikaajalist pühendumust ja mõistmist, et iga meie tegu loeb, ükskõik kui väike see ka poleks.

Läänemeri on heidelnud aastaid mitmesuguste keskkonnaprobleemidega. Kuigi inimesed saavad aasta-aastalt järjest keskkonnateadlikumaks, vajab meri igaühe panust, et keskkond saaks hoitud. Üks võimalus panustada Läänemere heasse käekäiku, on tõsta teadlikkust läbi jagades positiivseid näiteid. Selleks on WaterChain viimasel kahel aastal korraldanud kampaaniaid, võistlusi ja üritusi. Meie peamine eesmärk on olnud kaasata üldsust sõnastama oma lubadusi Läänemere kaitsmiseks.


Läänemere Päästjad

2016. aasta septembris korraldati sotsiaalmeedia aktsioon Läänemere päästmiseks. Selle eesmärgiks oli teadvustada üldsusele, eelkõige nooremale põlvkonnale Läänemere veekvaliteedi küsimusi.

Loe lisaks

Rock the Baltic Sea

Rock the Baltic Sea aktsioon algatati 2017. aastal tõstmaks teadlikkust veekeskkonna kaitse küsimustest ja juhtimaks tähelepanu väljakutsetele, mis seisavad Läänemere ees veel palju aastaid.

Loe lisaks

Läti suvekool

2017. aasta augustis organiseeriti Läti Keskkonnalahenduste Instituudi poolt kümnepäevane rahvusvaheline suvekool Ungursi järve ääres Läti Vabariigis.

Loe lisaks

Taimemürkide näitus

Näitus “Pestitsiidid” oli Tallinna Ülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis avalikkusele avatud 2017 ja 2018 aastal. Näitus ühendas kunsti ja teadust, et tõsta esile pestitsiididega seotud ohte.

Loe lisaks

Teeme ära! / Let’s Do It!

“Teeme ära” on maailmaülene massiliikumine eesmärgiga puhastada meie planeet ühe päevaga – Maailma Puhastuspäev toimub 15. septembril 2018

Loe lisaks

Meie mere pärast 2017 & 2018

2017. ja 2018. aastal korraldati mitmeid ettekandeid, kogemuste vahetusi ja aktsioone tõstmaks avalikkuse teadlikkust igaühe panuse olulisusest Läänemere kaitsmisesse.

Loe lisaks