Funding

Toitained

Toitainete ärastamise tehnoloogiad

Lämmastik (N) ja fosfor (P) on olulised toitaineained, mis on tuntud kui taimede, vetikate ja mõnede bakterite, näiteks tsüanobakterite ehk sinivetikate, liigse kasvu soodustajad. Ühelt poolt on N ja P järjepidevalt vähenevad loodusvarad. Teisalt on need elemendid vastutavad pinnavee eutrofeerumise eest. Peamised toitainete allikad on reovesi, sademevesi, suured loomakasvatusettevõtted, põllumaa, jäätmekäitlusjaamad, saastatud alad ja kalakasvatus. Suurem osa fosfori koormusest pärineb reoveepuhastusjaamadest. Seetõttu peaks iga reoveepuhasti põhieesmärk olema toitainete ärastamine ja võimalik taaskasutamine.


Tehnoloogiad põllumajanduslikku päritolu toitainete ärastamiseks


Toitainete ärastamine reoveepuhastusjaamas


Mehaanilised puhastustehnoloogiad
1. Sõelumine/Võred
2. Liivapüünis
3. Esimese astme sadestus

Bioloogilised puhastustehnoloogiad
4. Bioloogilised puhastustehnoloogiad
5. Teise astme sadestus

Järelpuhastus
6. Filtreerimine

A. Koaguleerimine/ pH korrigeerimine

Annusreaktor (i.k. lühend SBR) süsteemide puhul kasutatakse tavaliselt suhteliselt uut bioloogilist reoveepuhastustehnoloogiat, mida nimetatakse aeroobseks granuleeritud mudaks (i.k. lühend AGS). Võrreldes aktiivmudaga, on AGS-i tehnoloogial palju eeliseid, näiteks suurepärane settivus, lühike settimisaeg saavutamaks head vedeliku ja tahke aine eraldumist, tugevam mikroobide struktuur graanulites, hea biomassi säilumine, samaaegne fosfaadi ja lämmastiku ärastamine, kõrge vastupidavus toksilisusele. Nende eeliste tõttu võib AGS-tehnoloogia tulevikus olla üks levinumaid bioloogilisi reoveepuhastustehnoloogiaid.


Validation of piloted nutrient removal technologies

During WaterChain project six nutrient reduction units were tested in field experiments in Finland and in Latvia. In addition, hydraulics of a nutrient reduction filter was tested in laboratory circumstances in Estonia. All described actions were performed on a time scale from 10/2015 to 6/2018. Demonstrated phosphorus reduction methods are presented in the report at general level with operating principles and effectivity results.