Funding

Strateegiline lähenemine

Strateegiline lähenemine on organisatsiooni protsess, mille käigus defineeritakse oma strateegia või liikumissuund ning tehakse otsused ja eraldatakse vahendid valitud strateegia järgimiseks. WaterChaini projekti käigus formuleeriti erinevatele huvigruppidele mitmed strateegilised lähenemised.


Poliitikakujundajad ja uurijad

Uus meetod teaduse ülekandmiseks sidusrühmadesse

Loe lisaks

Vee-ettevõtted

Kuidas tagada jätkusuutlik joogiveevarustus ja puhas joogivesi kõigile?

Loe lisaks

Ürituste korraldajad

Kas tahad, et Su korraldatud üritus oleks jätkusuutlik ning võtaks arvesse Läänemerd ning veekaitse aspekte? Oleme Sulle loonud abistava kontrollnimekirja. Kontrollnimekiri loodi Rock the Baltic Sea kampaania raames, mille käigus esitati väljakutse muusikutele, festivali korraldajatele ning külastajatele sõnastamaks oma Läänemere lubadus. Nimekiri on koostatud koostöös ürituste korraldajatega ning seda võib kasutada igaüks, kes soovib korraldada jätkusuutlikku üritust.

Loe lisaks

Talunikud

Kui Sina talunikuna tahad suurendada oma kasumlikkust, rakendades samaaegselt keskonnasäästlikke meetmeid, siis oleks õige alustada strateegilisest planeerimisest, et saada terviklik ülevaade, milliseid tegevusi peaks seejuures arvesse võtma. Sa tahad suurendada kasumlikkust, mille üheks eelduseks on, et toitained peaks püsima põllul, et maksimaalselt toetada taimede kasvu. Siinkohal saad kasutada meie otsuste toetamise tööriista, et leida oma põllule või tootmisalale sobivad meetodid. Lisainfot meetoditest leiad juuresolevatelt infolehtedelt.

Loe lisaks