Funding

Löften till Östersjön

Det bästa sättet att hjälpa Östersjön är att förhindra tillförsel av närsalter och farliga ämnen.

Varje litet bidrag räknas, oavsett hur litet det är. Vilket är Ditt löfte till Östersjön?

Eller kanske du skulle vilja testa något av de goda exemplen om ökad medvetenhet om Östersjön, som utprovades i WaterChain-projektet?

Några exempel på löften är tillgängliga här: