Funding

Esileht

Läänemere taastamine

vähendades toitainete ja ohtlike ainete kahjulikku sissevoolu

Läänemere probleemid

Kahjulik toitainete ja ohtlike ainete sissevool Läänemerre on jätkuv väljakutse.

Mida mina teha saan?

Väikestest tõrudest kasvavad võimsad tammed. Iga väike tegu loeb. Vähenda, taaskasuta, taastöötle!

Parimad praktikad

Kuidas ehitada fosfori filtrit? Kuidas vähendada veeringlusesse jõudvat lämmastikukoormust? Kuidas eemaldada veest ohtlikke aineid?

Läänemere viktoriin

Testi oma Läänemere teadmisi ja esita väljakutse sõpradele.

Play Video

WaterChain projekti lühitutvustus

WaterChain vähendab toitainete ja ohtlike ainete sissevoolu Läänemerre.

Projekti kaks põhieesmärki:

  1. Suurendada teadlikkust igapäevaste tegevuste mõjust Läänemerele ja tutvustada võimalusi toitainete ja kemikaalide koormuse vähendamiseks.
  2. Toitainete ja ohtlike ainete sissevoolu vähendamine rakendades keskkonnatehnoloogiaid.

Millal?

10/2015 – 9/2018

Kes?

Miks?

Et vähendada toitainete ja ohtlike ainete juurdevoolu Läänemerre

Kuidas?

Rakendades pilootvesikondi ja keskkonnatehnoloogiaid

Sihtrühmad

Ministeeriumid, kohalikud ametkonnad, kohalikud omavalitsused, tööstus, haridus, kohalikud inimesed