Funding

Parimad praktikad

Lahendused levinud väljakutsetele

Et ületada Läänemere laiaulatuslikke väljakutseid ja taastada merekeskkonda on vaja rahvusvahelist koostööd.

WaterChain projekti raames viisid projektipartnerid läbi pilootuuringuid Kesk-Läänemere piirkonnas vähendamaks toit- ja ohtlike ainete kahjulikku sissevoolu Läänemerre. Reostav koormus pärineb erinevatest allikatest ja sisaldab lisaks toitainetele ka mitmeid ohtlikke aineid. Seega on vajalik kombineerida mitmeid lähenemisviise ja meetmeid erinevatel tasanditel, et võimaldada Läänemere hea keskkonnaseisundi taastumist tulevikus.

Teadlikkuse suurendamisel on toit- ja ohtlike ainete koormuse vähendamisel puhastustehnoloogiate kõrval mängida võtmeroll – iga tegu loeb, olgu see kuitahes väike. Laiemas plaanis pakuvad välja töötatud strateegilised lähenemisviisid reostuskoormuse vähendamiseks jätkusuutlikke vahendeid poliitilistele otsustajatele, talunikele, festivalide korraldajatele ja vee-ettevõtetele.