Funding

Waterchain Handbook

Itämeren tilaa
voidaan parantaa

vähentämällä ravinteiden ja haitallisten aineiden
huuhtoutumista vesistöihin

Itämeren ongelmat

Itämeren haasteena ovat jo pitkään olleet vesistöjen kautta mereen huuhtoutuvat ravinteet ja haitalliset aineet.

Mitä minä voin tehdä?

Pienistä puroista kasvaa iso joki. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Vähennä, uusiokäytä ja kierrätä!

Parhaat käytännöt

Miten rakennetaan fosforisuodatin? Miten vähennetään typen huuhtoutumista vesistöihin? Miten poistetaan haitallisia aineita vedestä?

Itämeri-visa

Haasta itsesi ja ystäväsi Itämeri-aiheisella tieto­kilpailulla.

Katso video

Lyhyt johdanto WaterChain-hankkeeseen

WaterChain-hanke vähentää ravinteiden ja haitallisten aineiden huuhtoutumista Itämereen.

Hankkeella on kaksi päätavoitetta:

  1. Lisätä tietoisuutta jokapäiväisten toimien vaikutuksesta Itämeren tilaan ja esitellä tapoja, joilla vähentää kemikaalien ja ravinteiden aiheuttamaa vesistökuormitusta.
  2. Vähentää ravinteiden ja haitallisten aineiden huuhtoutumista vesistöihin hyödyntämällä ympäristöteknologiaa.

Milloin?

10/2015 – 9/2018

Kuka?

Miksi?

Itämereen huuhtoutuvien ravinteiden ja haitallisten aineiden vähentämiseksi

Miten?

Hyödyntämällä pilottialueita ja ympäristöteknologian ratkaisuja

Sidosryhmät

Ministeriöt, paikalliset viranomaiset, kunnat, teollisuus, koulut, paikalliset ihmiset