Funding

Päätöksenteko ja vaikuttaminen

Strateginen lähestymistapa tarkoittaa sitä, että organisaatio määrittelee itselleen strategian tai päämäärän ja tekee päätökset resurssiensa suuntaamisesta siten, että ne palvelevat asetettua päämäärää. WaterChain-hankkeessa hahmotteltiin useita esimerkkejä päätöksenteon ja vaikuttamisen menettelytavoista eri sidosryhmille.


Päätöksentekijät ja tutkijat

Tiedettä hyödyntämällä uusia menetelmiä tiedon siirtämiseksi sidosryhmille

Lue lisää

Vesilaitokset

Miten mahdollistaa kestävä juomaveden saanti ja puhdas juomavesi kaikille?

Lue lisää

Festivaalien järjestäjät

Miten ottaa huomioon vesien- ja ympäristönsuojelu?

Lue lisää

Maanviljelijät

Mitä minun pitäisi tehdä kun haluan asentaa suodattimen ravinnekuormituksen vähentämiseksi?

Lue lisää