Funding

Parhaat käytännöt

Ratkaisuja yhteisiin ongelmiin

Itämeren ongelmat ovat niin laajoja, että sen toipuminen vaatii kansainvälistä yhteistyötä.

WaterChain-hankkeen aikana useita menetelmiä pilotoitiin yhdessä keskisen Itämeren alueen hankekumppaneiden kanssa Itämereen päätyvien ravinteiden ja haitallisten aineiden vähentämiseksi. Vesistökuormitus on peräisin useista eri lähteistä ja sisältää useita haitallisia aineita ravinteiden lisäksi. Tämän takia tarvitaan useita lähestymistapoja ja toimenpiteitä eri tasoilla, jotta voidaan saavuttaa paras lopputulos ja mahdollistaa Itämeren tilan palautuminen tulevaisuudessa.

Ravinteiden ja haitallisten aineiden vähentämisessä avainasemassa on parhaiden käytäntöjen ja teknologisten toimenpiteiden ohella strategiset menettelytavat kuormituksen vähentämiseksi tarjoavat kestäviä työkaluja päätöksentekijöille, maanviljelijöille, tapahtumien järjestäjille sekä jätevedenpuhdistamoille.