Funding

Ravinteet

Fosfori ja typpi

Itämeren suojeleminen vaatii toimenpiteitä sekä maa- että vesialueilla. Ravinteiden ja haitallisten aineiden päätyminen Itämereen on pyrittävä estämään – tai ainakin kuormitusta on vähennettävä. Tilanteen korjaaminen vaatii Itämeren valuma-alueella sijaitsevien valtioiden poliittista päätöksentekoa niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Jokainen meistä voi kuitenkin vaikuttaa Itämeren tilaan omilla arkipäiväisillä valinnoillaan. Ravinteiden päätymistä vesiekosysteemeihin voidaan vähentää esimerkiksi kulutusvalintoja muuttamalla, jätevesien oikeanlaisella käsittelyllä sekä maataloustoiminnan kehittämisellä.

  • Käytätkö fosfaatittomia pesuaineita?
  • Käsitteletkö ja kierrätätkö jätteesi kunnolla? Onko sinulla komposti?
  • Onko lannoitteiden käyttö puutarhassasi välttämätöntä?
  • Voisitko syödä vähemmän lihaa ja suosia paikallisesti tuotettua ruokaa?
  • Käsitelläänkö mökkisi tai veneesi jätevedet kunnolla?

Valintamme kuluttajina

Suurin osa asioista, joita jokainen meistä voi tehdä Itämereen päätyvien ravinteiden vähentämiseksi, liittyvät valintoihimme kuluttajina. Koska ruoantuotanto – toisin sanoen maatalous – aiheuttaa ravinnepäästöjä veteen, ei ole merkityksetöntä, mitä syömme.

Lihantuotannosta aiheutuu enemmän päästöjä kuin kasvisruoan tuotannosta, joten lihankulutusta olisi vähennettävä. Lihantuotanto myös kuluttaa vettä monituhatkertaisesti kasvisten tuotantoon verrattuna. Valitsemalla paikallisesti tuotettuja tuotteita voimme omalta osaltamme vähentää liikenteestä aiheutuvia päästöjä ja siten ilmalaskeumana Itämereen päätyviä ravinteita. Lisäksi on äärettömän tärkeää vähentää ruokahävikin määrää.


Jätevedet

Itämereen päätyvien ravinteiden vähentämisessä on tärkeää varmistaa, että jätevesiemme käsittely on kunnossa. Erityisesti haja-asutusalueilla sijaitsevien kiinteistöjen jätevesien käsittely ei yleensä ole riittävän tehokasta etenkään ravinteiden poiston kannalta. Kotitalouksissa on myös tärkeää miettiä, minkälaisia pesuaineita käytetään, sillä ne ja niiden sisältämät ravinteet voivat lopulta päätyä mereen jätevesijärjestelmien kautta.


© TUAS, Water Engineering

Maatalous

Maataloudesta aiheutuvien ravinnepäästöjen vähentäminen tarvitsee parempien maanmuokkaus- ja lannoitusmenetelmien kehittämistä ja käyttöönottamista. Ensisijaisesti pitäisi varmistaa ravinteiden pysyminen pelloilla. Jos ravinteet kuitenkin huuhtoutuvat pelloilta vesistöihin, niiden päätyminen mereen asti pitäisi estää.

Esimerkiksi kosteikot ja erilaiset suodattimet pidättävät ravinteita ja hidastavat veden virtaamista. Tämän takia Itämeren valuma-alueella jo olemassa olevien kosteikkojen suojeleminen on tärkeää. Lisäksi ravinnepäästöjä voidaan vähentää kierrättämällä ravinteita. Katso tästä lisää kohdassa ”Parhaat käytännöt”.

 


Jokainen meistä voi auttaa vähentämään ravinteiden määrää Itämeressä valitsemalla ympäristöystävällisiä ja paikallisia tuotteita sekä käyttämällä parhaita käytettävissä olevia teknologioita maataloudessa ja jätevesien käsittelyssä. Täten voimme myös hidastaa rehevöitymistä, joka on Itämeren merkittävin ongelma.