Funding

Waterchain Handbook

Restaurera Östersjön

genom att minska skadliga inflöden av närsalter och farliga ämnen

Problem i Östersjön

Skadlig tillförsel av närsalter och farliga ämnen är en utmaning som Östersjön har mött i många år och fortfarande kämpar för att klara av.

Vad kan jag göra?

Mäktiga ekar växer upp från små ekollon. Varje liten handling räknas. Konsumera mindre, återanvänd och återvinn!

Bästa praxis

Hur bygger man ett fosforfilter? Hur minskas kväveinflödet till vattnets kretslopp? Hur tar man bort farliga ämnen från vattnet?

Östersjön Quiz

Utmana dig själv och dina vänner i vår frågesport om Östersjön.
Spela videoklipp

När?

10/2015 – 9/2018

Vem?

Varför?

Att minska inflödet av närsalter och farliga ämnen till Östersjön

Hur?

Använda pilotvattendrag och miljöteknik

Intressenter

Departement, lokala myndigheter, kommuner, industri, skolor och universitet, medborgare