Funding

Tietoisuuden lisääminen

Tietoisuuden lisääminen

Ympäristönsuojelu on maailmanlaajuinen huolenaihe ja jokaisen vastuulla. Se vaatii pitkäjänteistä työpanosta ja sen sisäistämistä, että jokaisella teolla on merkitystä – oli se miten pieni teko tahansa.

Itämeri on jo vuosien ajan kamppaillut erilaisten ongelmien kanssa. Vaikka ihmisten ekologinen tietoisuus lisääntyy koko ajan, jokaisen on nähtävä vaivaa ympäristöstä huolehtimiseksi. Yksi tapa antaa oma panoksensa Itämeren hyvinvoinnin eteen on jakaa tietoa erilaisin viestinnän keinoin. WaterChain-hankkeessa on järjestetty parin vuoden aikana kampanjoita, kilpailuja ja tapahtumia aikana sanan levittämiseksi. Päätavoite on ollut saada kansalaiset aktivoitumaan ja osallistumaan Itämeren suojeluun kannustamalla heitä miettimään, mitä he voisivat tehdä Itämeren elvyttämiseksi.


Baltic Sea Savers (Itämeren pelastajat)

Syyskuussa 2016 lanseerattiin sosiaalisen median kampanja Itämeren pelastamiseksi. Kampanjan tavoite oli saada etenkin nuoriso tietoiseksi Itämeren vedenlaadun haasteista.

Lue lisää

Rock the Baltic Sea

Rock the Baltic Sea -kampanja aloitettiin vuonna 2017. Sen tavoitteena on lisätä ihmisten tietoisuutta vesiensuojelusta sekä Itämeren vuosien saatossa kohtaamista ongelmista, joita vastaan se yhä taistelee.

Lue lisää

Latvian kesäkoulu

Institute for Environmental Solutions (IES) järjesti kymmenen päivää kestäneen kansainvälisen kesäkoulun opiskelijoille Ungurs-järven rannalla Latviassa elokuun 2017 lopussa.

Lue lisää

Torjunta-ainenäyttely

Taiteen ja tieteen yhdistämisen avulla tuotiin torjunta-aineiden aiheuttamat ongelmat lähemmäs ihmisiä. ”Pesticides”-näyttely oli esillä Tallinnan yliopistossa ja Tallinnan teknisessä yliopistossa vuosina 2017 ja 2018.

Lue lisää

Let’s Do It! -siivouskampanja

Let’s Do It! Kansalaisten joukkoliike tavoitteenaan siivota maapallo yhdessä päivässä – Maailman siivouspäivänä 15.9.2018.

Lue lisää

Meremme tähden 2017 ja 2018

Vuosina 2017 ja 2018 järjestetty tapahtuma sisälsi lyhyitä esityksiä ja aktiivisia toimintapisteitä, joiden avulla pyrittiin saamaan ihmiset tietoisiksi siitä, että Itämeren suojelu ei ole ”jonkun muun tehtävä” vaan meidän kaikkien vastuulla.

Lue lisää

Kestävät tapahtumat

Tarkistuslista ympäristöä säästävien tapahtumien järjestäjille kehitettiin yhteistyössä festivaali­järjestäjän kanssa ja on nyt muiden tapahtuma­järjestäjien hyödynnettävissä.

Lue lisää