Funding

Farliga ämnen

Farliga ämnen

Syntetiska farliga ämnen som t.ex. ftalater och perfluorerade ämnen förekommer inte naturligt och blir därför föroreningar när de släpps ut i miljön. De farliga ämnena når ofta vattenmiljön via avloppsreningsverk (ARV), som inte är byggda för att rena bort farliga ämnen.
Farliga ämnen inkluderar t.ex. perfluorerade föreningar, läkemedel, plaster, pesticider (bekämpningsmedel) och rengöringsmedel. Några av dessa bioackumulerar i näringsväven och kan till slut hamna på vår middagstallrik. Copyright Emilia Mäkelä.

Förutom utsläpp från fabriker och företag som producerar eller använder farliga ämnen, kan ämnena komma till avloppsreningsverken från den dagliga användningen av konsumentprodukter t.ex. PVC, teflonpannor, skidvallor/skidvaxer och flamskyddsmedel i elektrisk utrustning.

I Waterchain-projektet har vi fokuserat på fyra grupper med farliga ämnen som beskrivs i detalj nedan. På EU-nivå har dessa ämnen bedömts utgöra ett allvarligt hot:

  • Perfluorerade ämnen (PFOA och PFOS) finns på listan i EU-direktivet med gemensamma gränsvärden, Environmental Quality Standards (EQS) Directive 39/2013/EU och ämnena är utpekade som prioriterade ämnen i Baltic Sea Action Plan.
  • Läkemedelsrester finns upptagna på EUs bevakningningslista enligt EQS Direktivet 39/2013/EU.
  • Ftalaten (DEHP) som används som mjukgörare för att göra PVC plast mjuk, flexibel och svårare att bryta sönder, återfinns i listan enligt EQS direktivet 39/2013/EU.
  • 23 bekämpningsmedel är upptagna på listan i EQS direktivet 39/2013/EU, som totalt innehåller 45 ämnen.

EU-direktivet med gemensamma gränsvärden eller miljökvalitetsnormer, Environmental Quality Standards (EQS) Directive 39/2013/EU
Prioriterade ämnen i Baltic Sea Action Plan (BSAP)