Funding

Öka medvetenheten

Öka medvetenheten

Att skydda miljön är en global angelägenhet och allas ansvar. Det kräver långsikta ansträngningar och insikten att alla insatser räknas, oavsett hur små de är.

I många år har Östersjön kämpat med olika problem. Trots att invånarna blir mer miljömedvetna för varje år så behöver Östersjön att alla anstränger sig och gör insatser för miljön. Ett sätt att bidra till medvetenheten om Östersjöns utsatthet är att dela goda exempel på insatser. För att sprida kunskap har WaterChain-projektet organiserat kampanjer, tävlingar och olika arrangemang under de gångna åren. Målet har varit att engagera allmänheten att fundera på orsaker till problemen och åtgärder som de kan vidta för att hjälpa Östersjön.


Baltic Sea Savers – Östersjöns räddare

I september 2016 lanserades en kampanj i sociala media om att rädda Östersjön. Målet för kampanjen var att göra alla invånare, speciellt ungdomar, medvetna om problemen med Östersjöns vattenkvalitet.

Läs mer

Rock the Baltic Sea

Rock the Baltic Sea var en kampanj som initierades 2017 för att öka medvetenheten om hur man skyddar vatten och utmaningarna som Östersjön har mött under många år och som havet fortfarande kämpar med.

Läs mer

Lettisk sommarskola

En tiodagars internationell sommarskola för studenter organiserades vid Ungurssjön i Lettland av Institute for Environmental Solutions (IES) i augusti 2017.

Läs mer

Utställning om bekämpningsmedel (eng. Pesticides)

Genom att kombinera konst med vetenskap fördes problemet med bekämpningsmedel närmare allmänheten. Utställning “Pesticides” var öppen för allmänheten och arrangerades vid Tallinns universitet och vid Tallinns tekniska universitet 2017 och 2018.

Läs mer

Let’s Do It!

Let’s Do It! är en världsomspännande, medborgarorganiserad rörelse med målet att städa vår planet under en dag – på “World Cleanup Day” – närmast den 15 september 2018.

Läs mer

För vårt hav 2017 och 2018

Under 2017 och 2018 arrangerades seminarier med korta presentationer med erfarenheter och aktiviteter för att göra människor medvetna om att skydda Östersjön, inte är någons jobb, utan allas ansvar.

Läs mer

Uthålliga arrangemang

Checklistan för organisatörer av mer uthålliga arrangemang upprättades i dialog med festivalarrangörer och kan nu användas av alla som vill anordna mer uthålliga arrangemang.

Läs mer