Funding

Barības vielas

Fosfors un slāpeklis

Lai aizsargātu Baltijas jūru, ir jārīkojas gan jūrā, gan uz zemes. Barības vielu ieplūde Baltijas jūrā ir jāsamazina — tas ir daļēji politisks lēmums, kas jāpieņem valsts un starpvalstu līmenī visā jūras sateces baseina teritorijā. Tomēr arī katrs no mums var palīdzēt, mainot pāris ikdienas ieradumus. Barības vielu ieplūdi ūdens ekosistēmā var samazināt, mainot mūsu kā patērētāju paradumus, pienācīgi attīrot notekūdeņus un pilnveidojot lauksaimniecības metodes.
  • Vai tu izmanto mazgāšanas līdzekļus, kas nesatur fosfātus?
  • Vai tu rūpējies par atkritumu apsaimniekošanu un pārstrādi? Vai tu kompostē?
  • Vai tu savā dārzā izmanto minerālmēslus?
  • Vai tu varētu ēst mazāk gaļas un izvēlēties vietējo pārtiku?
  • Vai tavā vasaras mājā vai laivā notekūdeņi tiek attīrīti pienācīgi?

Mūsu, kā patērētāju izvēles

Vairums no tā, ko varam darīt, lai samazinātu barības vielu ieplūdi Baltijas jūrā, ir saistīti ar izvēli, ko izdarām kā patērētāji. Tā kā pārtikas ražošanas, tostarp lauksaimniecības darbību rezultātā ūdenī ieplūst barības vielas, nozīme ir arī tam, ko lietojam uzturā. Gaļas ieguve rada lielāku piesārņojumu, nekā veģetāras pārtikas ražošana, tāpēc mums vajadzētu samazināt gaļas patēriņu. Izvēloties vietējo pārtiku, mēs varam samazināt transporta radīto gaisa piesārņojumu ar barības vielām. Un noteikti jāatceras arī par pārtikas atkritumu samazināšanu!


Notekūdeņi

Cenšoties samazināt barības vielu ieplūdi Baltijas jūrā, ir svarīgi pārliecināties, ka mūsu notekūdeņi tiek attīrīti pienācīgi. Parasti nomaļās apdzīvotās vietās esošo mājsaimniecību notekūdeņu attīrīšanas sistēmas nav pietiekami efektīvas, lai attīrītu ūdeni no barības vielām. Turklāt uzmanība būtu jāpievērš arī tam, kāda veida mazgāšanas līdzekļus lietojam, jo caur notekūdens attīrīšanas sistēmām tie un to sastāvā esošās barības vielas galu galā nonāk arī jūrā.


© TUAS, Water Engineering

Lauksaimniecība

Lai samazinātu lauksaimniecības radīto piesārņojumu Baltijas jūrā, ir jāuzlabo zemes apstrādes un mēslošanas tehnoloģijas. Vispirms ir jānodrošina, ka barības vielas paliek uz lauka. Ja tās no lauka tomēr iekļūst ūdens sistēmā, ir jānovērš to ieplūšana jūrā. Piemēram, mitrāji un dažāda veida filtri spēj noturēt barības vielas un palēnināt to nonākšanu notecē. Tāpēc mums ir jāaizsargā Baltijas jūras sateces baseina tuvumā esošie mitrāji. Un jāatceras, ka vēl viens veids, kā samazināt piesārņojumu ar barības vielām, ir tās pārstrādāt. Lai uzzinātu vairāk, ieskaties sadaļā “Labākā prakse”.


Jāsecina, ka mēs visi varam samazināt barības vielu ieplūdi Baltijas jūrā, izvēloties videi draudzīgus produktus un vietējos izstrādājumus, kā arī izmantojot labāko pieejamo tehnoloģiju lauksaimniecībā un notekūdens attīrīšanā. Parūpējoties par to, mēs palēninātu eitrofikāciju, kas ir Baltijas jūras vislielākā problēma.