Funding

Labākā prakse

Risinājumi izplatītai problēmai

Baltijas jūra saskaras ar tik daudzām problēmām, ka jūras atveseļošanu var nodrošināt tikai sadarbojoties starptautiski.

WaterChain projekta ietvaros kopā ar partneriem no Baltijas jūras centrālā reģiona tika izmēģinātas vairākas metodes, kā samazināt barības vielu un bīstamo vielu ieplūdi Baltijas jūrā. Tā kā šim piesārņojumam, ko veido gan barības vielas, gan bīstamās vielas, ir dažādi avoti, ir nepieciešama atšķirīga pieeja un dažādas metodes visos līmeņos, lai nodrošinātu efektīvāko rezultātu un ļautu Baltijas jūrai atkopties.

Papildus labākajai praksei attiecībā uz tehnoloģiskajiem pasākumiem barības vielu un bīstamo vielu piesārņojuma samazināšanai, nedrīkst aizmirst par ieguldījumu, ko var dot iedzīvotāju izglītošana. Jebkura laba rīcība var palīdzēt, pat ja tā šķiet nenozīmīga. Raugoties plašāk, redzams, ka izstrādātā stratēģiskā pieeja piesārņojuma samazināšanai sniedz ilgtspējīgus rīkus politikas veidotājiem, lauksaimniekiem un lopkopjiem, festivālu rīkotājiem un ūdens sistēmu apsaimniekotājiem.