Funding

Päätöksentekijät ja tutkijat

Päätöksentekijät muodostavat poliittisen kentän eri tasoilla – niin organisaatiossa, valtiossa kuin EU:ssakin.

Tänne kerätty tieto saattaa auttaa heitä arvioimaan ja päättämään:


Miten käyttää mallinnusta hyväkseen, jotta kalliista vesinäytteiden analyysituloksista saadaan kaikki irti päätöksenteossa?

Mistä aloittaa, kun haluaa edellyttää jätevesien käsittelylaitoksia ottamaan käyttöön uusia käsittelymenetelmiä?