Funding

Beslutsfattare och forskare

Informationen som samlats här kan vara ett stöd i utvärdering och beslutsfattande:


Hur kan modellering och simulering, baserat på de dyra analyserna av vattenkvalitet, användas för att få bästa möjliga underlag för beslutsfattande?

Var skall man börja när man vill införa nya krav på reningsverk om att installera nya reningstekniker?