Funding

Poliitikakujundajad ja uurijad

Poliitikakujundajad määravad organisatsiooni, riigi või EL-i poliitikaraamistiku.

Siia kogutud informatsioon võib aidata neil hinnata ja otsustada:


Kuidas kasutada modelleerimist, et saada kallitest veekvaliteedi mõõtmistest otsuste tegemiseks kõige rohkem kasu?

Millest alustada, et rakendada uusi regulatsioone reoveepuhastite operaatoritele võtmaks kasutusele kaasaegseid puhastustehnoloogiaid?