Funding

Stratēģiskā pieeja un zinātne

Politikas veidotāji nosaka organizācijas, valsts vai, piemēram, ES politikas pamatsistēmu.

Šeit apkopotā informācija var palīdzēt izvērtēt un pieņemt lēmumu:


Kā izmantot modelēšanu, lai iegūtu pēc iespējas vairāk no lēmumu pieņemšanai nepieciešamās dārgās ūdens kvalitātes analīzes?

Ar ko sākt, ja vēlos ieviest jaunus noteikumus notekūdeņu attīrīšanas staciju apsaimniekotājiem un likt izmantot jaunas attīrīšanas tehnoloģijas?