Funding

Politikas veidotāji un zinātnieki

Stratēģiskā pieeja ir tas, kā organizācija definē savu stratēģiju vai darbības virzienu un kā pieņem lēmumus par savu resursu sadalīšanu šīs stratēģijas īstenošanai. WaterChain projekta ietvaros tika izstrādāti vairāki piemēri dažādu ieinteresēto pušu stratēģiskajām pieejām.


Stratēģiskā pieeja un zinātne

Stratēģiskā pieeja ir tas, kā organizācija definē savu stratēģiju vai darbības virzienu un kā pieņem lēmumus par savu resursu sadalīšanu šīs stratēģijas īstenošanai. WaterChain projekta ietvaros tika izstrādāti vairāki piemēri dažādu ieinteresēto pušu stratēģiskajām pieejām.

Lasīt vairāk

Ūdens sistēmu apsaimniekotāji

Kā nodrošināt ilgtspējīgu dzeramā ūdens piegādi un tīru dzeramo ūdeni ikvienam?

Lasīt vairāk

Festivālu rīkotāji

Kā labāk rūpēties par ūdens un vides aizsardzību?

Lasīt vairāk

Lauksaimnieki

Ko darīt, ja vēlos uzstādīt filtru barības vielu piesārņojuma samazināšanai?

Lasīt vairāk