Funding

Festivālu rīkotāji

Kā nodrošināt ilgtspējīgu dzeramā ūdens piegādi un tīru dzeramo ūdeni ikvienam?

Kampaņa “Rock the Baltic Sea” bija daļa no WaterChain projekta. Kampaņa tika rīkota, lai uzlabotu sabiedrības izpratni par ūdens aizsardzību un problēmām, ar kurām saskaras Baltijas jūra. Festivāls “Porispere”, kas notiek Pori, Somijā, pievienojās kampaņai, jo sadarbībā ar Satakuntas Lietišķo zinātņu universitāti vēlējās atjaunināt savu vides aizsardzības plānu. Vides aizsardzības pasākumu statuss tika uzraudzīts vairākās vizītēs pirms festivāla 2017. gada vasarā, tā laikā un pēc tam. Turpmāk minētie aspekti ir izraudzīti no vides aizsardzības plāna, lai izveidotu pārskatu par labākās prakses piemēriem, kurus var izmantot vairumā festivālu.