Funding

Festivalarrangörer

Hur får jag med vatten- och miljöskyddsfrågor?

Kampanjen Rock the Baltic Sea var en del av WaterChain-projektet. Den initierades för att öka medvetenheten om behovet att skydda vatten och Östersjöns utmaningar. Porisperefestivalen som arrangeras i finska Björneborg, anslöt sig till kampanjen och ville få hjälp med att uppdatera sin miljöplan i samarbete med Satakunta University of Applied Sciences. Beteende relaterat till miljöfrågor följdes upp före, under och efter festivalen 2017. Följande punkter samlades in från miljöplanen för att ge en översikt av goda exempel som kan användas även av andra festivalarrangörer.