Funding

Ürituste korraldajad

Kuidas arvestada vee- ja keskkonnakaitse aspektidega?

Rock the Baltic Sea kampaania oli osa WaterChain projektist. Kampaania oli ellu kutsutud selleks, et tõsta teadlikkust veekaitse ja Läänemerd puudutavate väljakutsete osas. Soomes, Pori linnas toimuv Porispere festival ühines kampaaniaga, et uuendada koostöös Satakunta Rakenduskõrgkooliga oma keskkonnaplaani. Keskkonnakaitse alaste tegevuste läbiviimist jälgiti 2017. aastal nii enne ja pärast festivali kui ka festivali ajal. Järgnevalt on äratoodud uuendatud keskkonnaplaanist parimad praktikad, mida enamus festivale võib kasutusele võtta