Funding

Strategiskt tillvägagångssätt eller metod

Strategiskt tillvägagångssätt är en organisations process för att definiera sin strategi eller riktning och fatta beslut om att fördela resurser för att driva denna strategi. Flera exempel på strategiska tillvägagångssätt metoder formulerades under Waterrchain-projektet för olika intressenter.


Beslutsfattare och forskare

Ny metodik använder vetenskap för överföring till intressenter

Läs mer

Vattenverk

Har kan en uthållig dricksvattenförsörjning och rent dricksvatten för alla uppnås?

Läs mer

Festivalarrangörer

Hur skall vatten- och miljöskydd tillgodoses?

Läs mer

Jordbrukare

Hur skall jag göra när jag vill installera ett filter för att ta bort närsalter?

Läs mer