Funding

Farliga ämnen

Skydda dig själv och miljön

Gruppen farliga ämnen inkluderar en stor variation av kemiska ämnen med olika egenskaper som orsakar skadliga effekter på miljön och människors hälsa. Många av kemikalierna är mycket stabila och kan transporteras långa sträckor samt anrikas i näringsväven. Det är enklare att förhindra och minska belastningen av de farliga ämnena än att sanera miljön. Nedan beskrivna substanser valdes ut till projektet eftersom de pekats ut, dels i EU-direktivet Environmental Quality Standards (EQS) Directive 39/2013/EU och dels nämns i en lista som tagits fram av Baltic Sea Action Plan (BSAP)..


Perfluorerade ämnen

 • Använd kokkärl av rostfritt stål eller gjutjärn i stället för non-stick produkter.
 • Undvik förpackningar som innehåller fettavstötande beläggningar (t.ex. påsar med mikrovågspopcorn, pizzakartonger och omslagspapper till hamburgare).
 • Var uppmärksam på tyg som är märkt fläck- eller vattenavvisande.
 • Undvik kläder med konstgjorda vattentäta skikt. Undvid hygienprodukter med ingredienser som innehåller orden “fluoro” eller “perfluoro”.
 • Läs mer

 

Läkemedel

 

Plast

 

Bekämpningsmedel

 • Bekämpningsmedel är kemikalier som används för att bekämpa ogräs, insekter, svampsjukdomar och gnagare.
 • Följ instruktionerna noga när du använder bekämpningsmedel i jordbruk eller i trädgården hemma.
 • Använd i första hand mekanisk och biologisk bekämpning i trädgården och vid ekologisk odling.
 • Ät ekologisk mat, eftersom bekämpningsmedel är strängt reglerade vid ekologisk odling.
 • Skala oekologiska frukter och grönsaker för att få bort rester av kemiska bekämpningsmedel.
 • Läs mer

 


Ladda ner material