Funding

Vad kan jag göra?

Alla kan göra skillnad.

Att skydda Östersjön kräver insatser både på land och till sjöss.

Att förhindra och minska inflödet av närsalter och farliga ämnen till Östersjön är delvis en politisk fråga på nationell och internationell nivå mellan länderna i avrinningsområdet. Dock kan vi alla göra skillnad i våra dagliga liv. Varje åtgärd räknas, oavsett storlek. Titta på våra förslag och ge Ditt löfte till Östersjön.

Europeiska unionens lagstiftning och politik har resulterat i en prioriteringsordning för förbyggande och hantering av avfall.

  1. Minska mängden avfall genom att köpa mindre! Använd eller ät alltid det du köpt.
  2. Undvik att använda perfluorerade föreningar, engångsplast, kemikalier och bekämpningsmedel. De är skadliga för miljön och människors hälsa.
  3. Återanvänd och reparera det som är möjligt. Ge bort eller sälj saker som du inte behöver längre!
  4. Återvinn! Använd aldrig toastolen som en skräpkorg. Lämna tillbaka överblivna mediciner till apoteket och plocka upp skräp som du ser. Avfall i miljön är vårt gemensamma problem. Vi påverkar genom våra egna val och handlingar.